هنرجویان گرامی!

ما در «خانه‌ی هنر خرد» برای حفظ، ارتقا و بهبود استانداردهای آموزشی‌، که همواره به آنها قائل بوده و هستیم، تلاش می‌کنیم و در این راستا همواره بر آنیم که عملکرد و روال‌های‌مان را رصد کنیم. یکی از مهمترین راه‌‌های این رصدکردنِ مداوم، خواندن و شنیدن پیشنهادها و انتقادات شماست. امیدواریم با شرکت در این نظرسنجی ما را همراهی کنید.

لطفا برای هنرجویان کمتر از ۱۵ سال، مشخصات والدین را تکمیل کنید: