مقایسه هنرجویان دوره‌های موسیقی در بازه‌های زمانی متفاوت

اطلاعات بر مبنای جلسات بین ۲۸ تیر ۱۴۰۳ و ۲۱ تیر ۱۴۰۳

هنرجو وضعیت دوره معلم
Elsa Moghaddamizad حاضر پیانو سردار سرمست
maryam tavassoli حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
parnian ghabousi حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
آترین بابایی حاضر گیتار حامد حدیدی
آترین بابایی حاضر تنبک امید مصطفوی
آذین رضوی حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
آراد رضایی حاضر تنبک امید مصطفوی
آراد مهرالحسنی حاضر پیانو علی واقفی
آراد مهرالحسنی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
آرش اویسى حاضر پیانو سردار سرمست
آرشیدا شاهین پی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
آزاده (هستی معظمی) آقا لطیفی حاضر فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
آنیتا صادق دوست حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
آنیتا صادق دوست حاضر پیانو سردار سرمست
آوا بهزادافشار حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
آوا حسینی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
آوینا دستمالچی لغو سنتور پگاه زهدی
آیلین رفیعی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
آیین منانی حاضر تنبک امید مصطفوی
ارغوان فراهانی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
الهه عزیزی حاضر پیانو سردار سرمست
امیر علی شجاعی منش حاضر کلارینت-کلارینت باس-ساکسیفون رهام ایرانخواه
امیر مهرداد حاضر پیانو آذین رضوی
امیرعلا لطفی آذر حاضر پیانو سردار سرمست
امیرعلا لطفی آذر حاضر پیانو علی واقفی
باران کیانی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
باران منتصر کوهساری حاضر پیانو علی واقفی
باربد صادقی پور حاضر پیانو سردار سرمست
باربد صادقی پور حاضر پیانو سردار سرمست
بانو خورشیدی حاضر آواز ایرانی لیلا باجلان
بنیتا بوذری حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
بنیتا قاسم لی لغو سنتور پگاه زهدی
پارمیدا علیزاده حاضر گیتار حامد حدیدی
پارمین حمزه زاده حاضر پیانو آذین رضوی
پانیسا خلیلی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
پرنسا خزاعی حاضر پیانو آذین رضوی
پرنیان ناظم زاده حاضر پیانو آذین رضوی
پریا حبیبی راد حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
پریسا سهرابی حاضر تنبک امید مصطفوی
پریناز سعیدی حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
پریناز سعیدی حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
پندار ابراهیمی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
پویان خسروجردی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
تارا ادریسیان حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
تارا افقهی حاضر پیانو آذین رضوی
تارا رضوی حاضر پیانو آذین رضوی
تانیا مروج حاضر تنبک امید مصطفوی
ترنم بذرافشان حاضر پیانو آذین رضوی
ثنا فتح اللهی لغو سنتور پگاه زهدی
حامی طهرانی حاضر پیانو سردار سرمست
حنانه خادم الحسینی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
خلیل خلیلی پور حاضر پیانو سردار سرمست
دیاکو امینی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
دیبا علاقه بند حاضر تنبک امید مصطفوی
دیبا علاقه بند حاضر گیتار حامد حدیدی
دیبا گرامی حاضر پیانو آذین رضوی
رایان بلوچ حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
رسا انگورانی غایب گیتار حامد حدیدی
رسا انگورانی لغو سنتور پگاه زهدی
رها پارسانیا حاضر پیانو سردار سرمست
رها نژادصداقت لغو سنتور پگاه زهدی
رهام راخ حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
ساره نامنی حاضر تنبک امید مصطفوی
سارینا رضایی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
سارینا رضایی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
ساقی توکلی حاضر ویولن 4 علی جعفری پویان
سامان میرزایی لغو سنتور پگاه زهدی
سپهر اوینی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
ستایش میرزائی حاضر پیانو سردار سرمست
سجاد پاک آیین لغو سنتور پگاه زهدی
سحر برزکار حاضر آواز ایرانی لیلا باجلان
سحر برزور حاضر تنبک امید مصطفوی
سحر کوهی حاضر آواز ایرانی لیلا باجلان
سوده حسنلو حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
سوفی سروشیان حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
سیده آتنا ذبیحی شهری حاضر پیانو علی واقفی
سیده نوا سجادی حاضر ویولن 4 علی جعفری پویان
شایا هاشمی حاضر پیانو سردار سرمست
صبا شاه مرادی حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
صبا صالحی حاضر پیانو سردار سرمست
صهبا آیتی غایب آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
عسل جبل عاملی حاضر پیانو آذین رضوی
عسل گل‌محمدی حاضر پیانو سردار سرمست
عسل گل‌محمدی حاضر پیانو سردار سرمست
عسل گل‌محمدی حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
فاطیما غزنوی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
فرنیک کرمانی حاضر پیانو علی واقفی
فریال نظری حاضر پیانو آذین رضوی
کامیلا حداد حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
کیاراد جاسبی فرد حاضر فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
کیانا کهساری حاضر گیتار حامد حدیدی
گندم اخوان حاضر پیانو سردار سرمست
لنا فکوری حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
لیانا فشارکی حاضر پیانو آذین رضوی
لیانا فشارکی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
لیانا مینو حاضر پیانو سردار سرمست
مبینا آردن حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
محمدیاسین بابایی حاضر کلارینت-کلارینت باس-ساکسیفون رهام ایرانخواه
مروارید برگ ریزان حاضر پیانو سردار سرمست
مریم باقرزاده حاضر پیانو سردار سرمست
ملورین اشکیون حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
مهفام نقشینه حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
میلاد احمدی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
مینا زندی حاضر پیانو سردار سرمست
نازین میربلوک لغو هنگ‌درام و کاخن امین غلامی
نغمه میرهمایونی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
نگار یوسفی حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
نگین وطنی حاضر فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
نورا مصلائی حاضر پیانو سردار سرمست
نوردخت جوان حاضر پیانو سردار سرمست
نیکا دانشور قربانی حاضر پیانو علی واقفی
نیلوفر صدری حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
هستی پورعبدی لغو سنتور پگاه زهدی
هوراد اکبری غایب تنبک امید مصطفوی
یسنا جابری حاضر ویولن 4 علی جعفری پویان
یکتا سلطانی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی

اطلاعات بر مبنای جلسات بین ۲۸ تیر ۱۴۰۳ و ۲۱ تیر ۱۴۰۳

هنرجو وضعیت دوره معلم
Elsa Moghaddamizad حاضر پیانو سردار سرمست
maryam tavassoli حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
parnian ghabousi حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
آترین بابایی حاضر گیتار حامد حدیدی
آترین بابایی حاضر تنبک امید مصطفوی
آذین رضوی حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
آراد رضایی حاضر تنبک امید مصطفوی
آراد مهرالحسنی حاضر پیانو علی واقفی
آراد مهرالحسنی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
آرش اویسى حاضر پیانو سردار سرمست
آرشیدا شاهین پی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
آزاده (هستی معظمی) آقا لطیفی حاضر فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
آنیتا صادق دوست حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
آنیتا صادق دوست حاضر پیانو سردار سرمست
آوا بهزادافشار حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
آوا حسینی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
آوینا دستمالچی لغو سنتور پگاه زهدی
آیلین رفیعی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
آیین منانی حاضر تنبک امید مصطفوی
ارغوان فراهانی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
الهه عزیزی حاضر پیانو سردار سرمست
امیر علی شجاعی منش حاضر کلارینت-کلارینت باس-ساکسیفون رهام ایرانخواه
امیر مهرداد حاضر تنبک امید مصطفوی
امیر مهرداد حاضر پیانو آذین رضوی
امیرعلا لطفی آذر حاضر پیانو سردار سرمست
امیرعلا لطفی آذر حاضر پیانو علی واقفی
باران کیانی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
باران منتصر کوهساری حاضر پیانو علی واقفی
باربد صادقی پور حاضر پیانو سردار سرمست
باربد صادقی پور حاضر پیانو سردار سرمست
بانو خورشیدی حاضر آواز ایرانی لیلا باجلان
بنیتا بوذری حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
بنیتا قاسم لی لغو سنتور پگاه زهدی
پارمیدا علیزاده حاضر گیتار حامد حدیدی
پارمین حمزه زاده حاضر پیانو آذین رضوی
پانیسا خلیلی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
پرنسا خزاعی حاضر پیانو آذین رضوی
پرنیان ناظم زاده حاضر پیانو آذین رضوی
پریا حبیبی راد حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
پریسا سهرابی حاضر تنبک امید مصطفوی
پریناز سعیدی حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
پریناز سعیدی حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
پندار ابراهیمی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
پویان خسروجردی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
تارا ادریسیان حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
تارا افقهی حاضر پیانو آذین رضوی
تارا رضوی حاضر پیانو آذین رضوی
تانیا مروج حاضر تنبک امید مصطفوی
ترنم بذرافشان حاضر پیانو آذین رضوی
ثنا فتح اللهی لغو سنتور پگاه زهدی
حامی طهرانی حاضر پیانو سردار سرمست
حنانه خادم الحسینی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
خلیل خلیلی پور حاضر پیانو سردار سرمست
دیاکو امینی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
دیبا علاقه بند حاضر تنبک امید مصطفوی
دیبا علاقه بند حاضر گیتار حامد حدیدی
دیبا گرامی حاضر پیانو آذین رضوی
رایان بلوچ حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
رسا انگورانی غایب گیتار حامد حدیدی
رسا انگورانی لغو سنتور پگاه زهدی
رها پارسانیا حاضر پیانو سردار سرمست
رها نژادصداقت لغو سنتور پگاه زهدی
رهام راخ حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
ساره نامنی حاضر تنبک امید مصطفوی
سارینا رضایی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
سارینا رضایی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
ساقی توکلی حاضر ویولن 4 علی جعفری پویان
سامان میرزایی لغو سنتور پگاه زهدی
سپهر اوینی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
ستایش میرزائی حاضر پیانو سردار سرمست
سجاد پاک آیین لغو سنتور پگاه زهدی
سحر برزکار حاضر آواز ایرانی لیلا باجلان
سحر برزور حاضر تنبک امید مصطفوی
سحر کوهی حاضر آواز ایرانی لیلا باجلان
سوده حسنلو حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
سوفی سروشیان حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
سیده آتنا ذبیحی شهری حاضر پیانو علی واقفی
سیده نوا سجادی ثبت‌نام شد ویولن 4 علی جعفری پویان
شایا هاشمی حاضر پیانو سردار سرمست
صبا شاه مرادی حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
صبا صالحی حاضر پیانو سردار سرمست
صهبا آیتی غایب آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
عسل جبل عاملی حاضر پیانو آذین رضوی
عسل گل‌محمدی حاضر پیانو سردار سرمست
عسل گل‌محمدی حاضر پیانو سردار سرمست
عسل گل‌محمدی حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
فاطیما غزنوی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
فرنیک کرمانی حاضر پیانو علی واقفی
فریال نظری حاضر پیانو آذین رضوی
کامیلا حداد حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
کیاراد جاسبی فرد حاضر فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
کیانا کهساری حاضر گیتار حامد حدیدی
گندم اخوان حاضر پیانو سردار سرمست
لنا فکوری حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
لیانا فشارکی حاضر پیانو آذین رضوی
لیانا فشارکی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 2 پگاه نجفی
لیانا مینو حاضر پیانو سردار سرمست
مبینا آردن حاضر ویلنسل 1 مسعود فیروزی
محمدیاسین بابایی حاضر کلارینت-کلارینت باس-ساکسیفون رهام ایرانخواه
مروارید برگ ریزان حاضر پیانو سردار سرمست
مریم باقرزاده حاضر پیانو سردار سرمست
ملورین اشکیون حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
مهفام نقشینه حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
میلاد احمدی حاضر ویولن 3 علی جعفری پویان
مینا زندی حاضر پیانو سردار سرمست
نازین میربلوک لغو هنگ‌درام و کاخن امین غلامی
نغمه میرهمایونی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
نگار یوسفی حاضر آموزش سلفژ شهرزاد بهشتیان
نگین وطنی حاضر فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
نورا مصلائی حاضر پیانو سردار سرمست
نوردخت جوان حاضر پیانو سردار سرمست
نیکا دانشور قربانی حاضر پیانو علی واقفی
نیلوفر صدری حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
هستی پورعبدی لغو سنتور پگاه زهدی
هوراد اکبری حاضر تنبک امید مصطفوی
یسنا جابری حاضر ویولن 4 علی جعفری پویان
یکتا سلطانی حاضر ریکوردر فرهود بیگلربیگی
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
0 موارد سبد