مقایسه هنرجویان دوره‌های موسیقی در بازه‌های زمانی متفاوت

اطلاعات بر مبنای جلسات بین ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ و ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

هنرجو وضعیت دوره معلم
Azadeh Aghalatifi برگزار شد فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
آرمیتا انصافیان برگزار شد پیانو علی واقفی
آریا خسروی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
آریان کلاته حاضر پیانو آذین رضوی
آرینا اسدی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
آندیا آخوندزاده برگزار شد پیانو سردار سرمست
آندیا آخوندزاده برگزار شد پیانو سردار سرمست
آنوشا مبشرفر حاضر گیتار حامد حدیدی
آنیتا مشایخی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
الناز کاشانی حاضر گیتار حامد حدیدی
الهه عزیزی برگزار شد پیانو سردار سرمست
ایلین طاهری برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
باران منتصر کوهساری برگزار شد پیانو علی واقفی
باربد صادقی پور لغو پیانو سردار سرمست
بستام عامری لغو ویولن 1 سهراب برهمندی
بهار صادقی حاضر گیتار حامد حدیدی
بهار فروزانفر برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
پارسا دوراندیش غایب گیتار حامد حدیدی
پارمیس شیروانی غایب آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
پارمین حمزه زاده حاضر پیانو آذین رضوی
پرنسا اعرابی حاضر پیانو آذین رضوی
پرنسا اعرابی حاضر پیانو آذین رضوی
پرنسا خزاعی حاضر پیانو آذین رضوی
تارا افقهی حاضر پیانو آذین رضوی
تارا رضوی حاضر پیانو آذین رضوی
ترمه ابراهیمی سراج حاضر پیانو آذین رضوی
ترنم بذرافشان حاضر پیانو آذین رضوی
جانان ساعد برگزار شد تار و سه‌تار پریسا کاشفی
حسنا امانی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
دایانا عطااسدی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
درسا حیدری لغو آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
درسا سعیدی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
دریا حجار خوش عقیده لغو آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
دنا لاجوردی برگزار شد پیانو علی واقفی
دیبا علاقه بند حاضر پیانو آذین رضوی
دیبا گرامی حاضر پیانو آذین رضوی
دینا زارعی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
رزا فراهانی حاضر پیانو آذین رضوی
رسا انگورانی حاضر گیتار حامد حدیدی
رستا صادقی زاده حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
ریحانه دادو حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
ریحانه دادو برگزار شد پیانو علی واقفی
سارا سرشتی برگزار شد ویولن 1 سهراب برهمندی
سارینا عالی پور هریسی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
سمانه کوچک حاضر گیتار حامد حدیدی
سناسادات ایزدی لغو ویولن 1 سهراب برهمندی
سوفیا قاضی شعرباف برگزار شد پیانو علی واقفی
سوفیا قاضی شعرباف لغو تار و سه‌تار پریسا کاشفی
سوین آزادی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
سید امیرعلی ذبیحی شهری برگزار شد پیانو علی واقفی
سیده آتنا ذبیحی شهری برگزار شد پیانو علی واقفی
شاداب شریفی حاضر گیتار حامد حدیدی
شایا هاشمی برگزار شد پیانو سردار سرمست
شراره کرمی برگزار شد پیانو علی واقفی
شروین شریفی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
شهرزاد ملت پرست برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
شهریار موسوی نژاد لغو تار و سه‌تار پریسا کاشفی
طاها جعفربکلو برگزار شد پیانو علی واقفی
عسل جبل عاملی حاضر پیانو آذین رضوی
علی اسماعیلی حاضر گیتار حامد حدیدی
غزل صالحی لغو آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
فاطمه سوذی برگزار شد ویولن 1 سهراب برهمندی
فربد شاه عباسپور حاضر گیتار حامد حدیدی
فریال عباسی نظری حاضر پیانو آذین رضوی
کارینا کلیم دست برگزار شد پیانو علی واقفی
کاملیا صادقیان برگزار شد ویولن 1 سهراب برهمندی
کاوان بارانیان برگزار شد پیانو سردار سرمست
کیاراد جاسبی فرد برگزار شد فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
کیانا سلیم حاضر پیانو فاخته حاجی‌حسین
کیانا کهساری حاضر گیتار حامد حدیدی
گندم اخوان برگزار شد پیانو سردار سرمست
لیلین رستمی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
مانا دیلمی حاضر پیانو آذین رضوی
ماهور جعفری جعفری برگزار شد پیانو سردار سرمست
مروارید برگ ریزان برگزار شد پیانو سردار سرمست
مریم باقرزاده برگزار شد پیانو سردار سرمست
مریم باقرزاده برگزار شد پیانو سردار سرمست
معصومه رستمی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
مهرآوا طاهری حاضر پیانو آذین رضوی
مهرانا جهان بخشی حاضر پیانو آذین رضوی
مهرسا فرهادی برگزار شد ویولن 1 سهراب برهمندی
مینا زندی برگزار شد پیانو سردار سرمست
نازگل سادات هاشمی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
نگار بقایى پور برگزار شد پیانو سردار سرمست
نگار داوری برگزار شد پیانو علی واقفی
نورا مصلائی برگزار شد پیانو سردار سرمست
نیایش عباسی لغو آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
نیکا توتونچی برگزار شد پیانو علی واقفی
نیکا دانشور قربانی لغو پیانو علی واقفی
نیکا دانشور قربانی برگزار شد پیانو علی واقفی
نیکا درودیان همایونی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
نیکان مجمع برگزار شد پیانو علی واقفی
نیکی آبادپور برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
نیکی عباسی برگزار شد پیانو علی واقفی
نیلا غفاری غایب پیانو آذین رضوی
نیلا غفاری برگزار شد پیانو علی واقفی
نیلوفر صدری برگزار شد آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
هانا گیلانی حاضر گیتار حامد حدیدی
یاسمین میراج برگزار شد آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
یسنا نژادصداقت حاضر پیانو آذین رضوی
یکتا سلطانی حاضر پیانو علی واقفی

اطلاعات بر مبنای جلسات بین ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۳

هنرجو وضعیت دوره معلم
Azadeh Aghalatifi برگزار شد فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
آرمیتا انصافیان برگزار شد پیانو علی واقفی
آریا خسروی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
آریان کلاته حاضر پیانو آذین رضوی
آرینا اسدی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
آندیا آخوندزاده برگزار شد پیانو سردار سرمست
آندیا آخوندزاده برگزار شد پیانو سردار سرمست
آنوشا مبشرفر حاضر گیتار حامد حدیدی
آنیتا مشایخی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
الناز کاشانی حاضر گیتار حامد حدیدی
الهه عزیزی برگزار شد پیانو سردار سرمست
ایلین طاهری برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
باران منتصر کوهساری برگزار شد پیانو علی واقفی
باربد صادقی پور لغو پیانو سردار سرمست
بستام عامری لغو ویولن 1 سهراب برهمندی
بهار صادقی حاضر گیتار حامد حدیدی
بهار فروزانفر برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
پارسا دوراندیش غایب گیتار حامد حدیدی
پارمیس شیروانی غایب آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
پارمین حمزه زاده حاضر پیانو آذین رضوی
پرنسا اعرابی حاضر پیانو آذین رضوی
پرنسا اعرابی حاضر پیانو آذین رضوی
پرنسا خزاعی حاضر پیانو آذین رضوی
تارا افقهی حاضر پیانو آذین رضوی
تارا رضوی حاضر پیانو آذین رضوی
ترمه ابراهیمی سراج حاضر پیانو آذین رضوی
ترنم بذرافشان حاضر پیانو آذین رضوی
جانان ساعد برگزار شد تار و سه‌تار پریسا کاشفی
حسنا امانی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
دایانا عطااسدی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
درسا حیدری لغو آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
درسا سعیدی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
دریا حجار خوش عقیده لغو آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
دنا لاجوردی برگزار شد پیانو علی واقفی
دیبا علاقه بند حاضر پیانو آذین رضوی
دیبا گرامی حاضر پیانو آذین رضوی
دینا زارعی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
رزا فراهانی حاضر پیانو آذین رضوی
رسا انگورانی حاضر گیتار حامد حدیدی
رستا صادقی زاده حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
ریحانه دادو حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
ریحانه دادو برگزار شد پیانو علی واقفی
سارا سرشتی برگزار شد ویولن 1 سهراب برهمندی
سارینا عالی پور هریسی حاضر آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال بغدادی
سمانه کوچک حاضر گیتار حامد حدیدی
سناسادات ایزدی لغو ویولن 1 سهراب برهمندی
سوفیا قاضی شعرباف برگزار شد پیانو علی واقفی
سوفیا قاضی شعرباف لغو تار و سه‌تار پریسا کاشفی
سوین آزادی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
سید امیرعلی ذبیحی شهری برگزار شد پیانو علی واقفی
سیده آتنا ذبیحی شهری برگزار شد پیانو علی واقفی
شاداب شریفی حاضر گیتار حامد حدیدی
شایا هاشمی برگزار شد پیانو سردار سرمست
شراره کرمی برگزار شد پیانو علی واقفی
شروین شریفی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
شهرزاد ملت پرست برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
شهریار موسوی نژاد لغو تار و سه‌تار پریسا کاشفی
طاها جعفربکلو برگزار شد پیانو علی واقفی
عسل جبل عاملی حاضر پیانو آذین رضوی
علی اسماعیلی حاضر گیتار حامد حدیدی
غزل صالحی لغو آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
فاطمه سوذی برگزار شد ویولن 1 سهراب برهمندی
فربد شاه عباسپور حاضر گیتار حامد حدیدی
فریال عباسی نظری حاضر پیانو آذین رضوی
کارینا کلیم دست برگزار شد پیانو علی واقفی
کاملیا صادقیان برگزار شد ویولن 1 سهراب برهمندی
کاوان بارانیان برگزار شد پیانو سردار سرمست
کیاراد جاسبی فرد برگزار شد فلوت کلیددار پگاه تسلیمی
کیانا سلیم حاضر پیانو فاخته حاجی‌حسین
کیانا کهساری حاضر گیتار حامد حدیدی
گندم اخوان برگزار شد پیانو سردار سرمست
لیلین رستمی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
مانا دیلمی حاضر پیانو آذین رضوی
ماهور جعفری جعفری برگزار شد پیانو سردار سرمست
مروارید برگ ریزان برگزار شد پیانو سردار سرمست
مریم باقرزاده برگزار شد پیانو سردار سرمست
مریم باقرزاده برگزار شد پیانو سردار سرمست
معصومه رستمی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
مهرآوا طاهری حاضر پیانو آذین رضوی
مهرانا جهان بخشی حاضر پیانو آذین رضوی
مهرسا فرهادی برگزار شد ویولن 1 سهراب برهمندی
مینا زندی برگزار شد پیانو سردار سرمست
نازگل سادات هاشمی برگزار شد پیانو فاخته حاجی‌حسین
نگار بقایى پور برگزار شد پیانو سردار سرمست
نگار داوری برگزار شد پیانو علی واقفی
نورا مصلائی برگزار شد پیانو سردار سرمست
نیایش عباسی لغو آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
نیکا توتونچی برگزار شد پیانو علی واقفی
نیکا دانشور قربانی لغو پیانو علی واقفی
نیکا دانشور قربانی برگزار شد پیانو علی واقفی
نیکا درودیان همایونی برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
نیکان مجمع برگزار شد پیانو علی واقفی
نیکی آبادپور برگزار شد تنبک محمدرضا بنایی
نیکی عباسی برگزار شد پیانو علی واقفی
نیلا غفاری غایب پیانو آذین رضوی
نیلا غفاری برگزار شد پیانو علی واقفی
نیلوفر صدری برگزار شد آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
هانا گیلانی حاضر گیتار حامد حدیدی
یاسمین میراج برگزار شد آواز کلاسیک اروپایی 1 غزال سالاربهزادی
یسنا نژادصداقت حاضر پیانو آذین رضوی
یکتا سلطانی حاضر پیانو علی واقفی
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
0 موارد سبد