رزرو دوره‌های موسیقی کودک و نوجوان آدمک و خانه هنر خرد

توجه

  • این فرم فقط برای رزرو دوره‌های موسیقی برای کودک و نوجوان است.
  • لطفاً فرم را برای قرار گرفتن نام هنرجو در فهرست رزرو تکمیل کنید.
  • تکمیل و ارسال فرم به منزله‌ی ثبت‌نام قطعی نیست.
  • زمان ثبت‌نام، از طریق واتساپ از طرف «خانه‌ هنر خرد» به شما اعلام خواهد شد.
  • به دلیل درخواست‌های زیاد ثبت‌نام در این شاخه از دوره‌ها، زمان انتظار ممکن است بین ۳ تا ۶ ماه طول بکشد.
  • اولویت ثبت‌نام با کسانی است که زودتر فرم رزرو را تکمیل و ارسال کنند.
  • ثبت‌نام برای گروه‌های سنی زیر ممکن است، از زمان رزرو شما تا تشکیل کلاس، حداقل 6 ماه طول بکشد: 
    1. متولدین نیمه اول 1400 و متولدین نیمه اول 1401